Energia-avustus lämpöpumpun hankkimiseen

Energia-avustukset pientaloille

Avustuksia voidaan myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevin pientalojen omistajille laiteinvestointeihin ja kaukolämmön liittymismaksuun, kun talon lämmitysjärjestelmä uusitaan asetuksen mukaisella, kasvihuonepäästöjä vähentävällä tavalla. Tätä avustusta voivat saada pientalot, joissa on enintään kaksi asuinhuoneistoa, eli esimerkiksi omakotitalot ja paritalot.


Avustuskohteet ja -määrät

Avustusta myönnetään laiteinvestointeja ja kaukolämmön liittymismaksua varten, kun asunnon lämmitysjärjestelmä uusitaan päästöttömällä tai vähäpäästöisellä järjestelmällä.

Avustusta voi hakea seuraaviin toimenpiteisiin: 

•        asuinkiinteistön liittämiseen kauko- tai aluelämmitykseen,

•        pelletti- tai muu puulämmitysjärjestelmän rakentamiseen,

•        maalämpöpumppujärjestelmän rakentamiseen,

•        öljylämmityksen uusimiseen järjestelmällä, jossa on aurinkokerääjä.

Lisäksi avustusta voidaan myöntää erillisen aurinkokerääjän hankintakustannuksiin, kun se liitetään muuhun lämmitysjärjestelmään.

Avustuksen määrä lasketaan aina toteutuneista, kohtuullisina pidettävistä kustannuksista. Liitettäessä talo kauko- tai aluelämmitykseen avustuksen enimmäismäärä on 10 % laiteinvestointien ja kaukolämmön liittymismaksun kokonaishinnasta. Muut toimenpiteet oikeuttavat avustukseen, jonka enimmäismäärä on 15 % laiteinvestointien kustannuksista.

Avustuksen myöntää kunta. Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista.


Avustukset ja kotitalousvähennys

Hankkeesta, johon on myönnetty pientalojen energia-avustusta, on oikeus saada työkustannusten osalta kotitalousvähennys tuloverotuksessa.

Ara 36d/08 Energia-avustushakemus, Word

 
Energia-avustukset muille kuin pientaloille

Energia-avustuksia myönnetään energiakatselmusten tekemiseen, rakennuksen ulkovaipan korjaamiseen, ilmanvaihtojärjestelmään liittyviin toimenpiteisiin sekä lämmitysjärjestelmään ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon liittyviin toimenpiteisiin. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tukitoimenpiteet ja niitä koskevat avustusten enimmäismäärät on lueteltu alla olevalla hakemuslomakkeella ARA 36b/08. Toimenpiteiden on perustuttava energiakatselmukseen tai muuhun hyväksyttävään energiataloudelliseen tarkasteluun, lukuun ottamatta ilmanvaihdon- tai lämmitysjärjestelmän perussäätöä.

Avustuksen voi saada ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen omistaja, jos asuinrakennuksessa on vähintään kolme asuntoa. Yhteisöille avustus voidaan myöntää myös, jos samassa korjaushankkeessa korjattavissa asuinrakennuksissa on yhteensä vähintään kolme asuinhuoneistoa.

Avustuksen myöntää kunta. Kunnalle tai kuntayhtymälle avustuksen myöntää ARA. Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista.

 

Teksti

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA):n kotisivuilta www.ara.fi 020 490 101